www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » Podsumowanie wyników i wnioski

Podsumowanie wyników i wnioski

Oceniono, na podstawie zebranego piśmiennictwa, wpływ zapalenia gruczołu mlekowego na wydajność, skład chemiczny oraz jakość mleka. Stwierdzono, że:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.