www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » spis treści

Zapalenie wymienia a wydajność, skład i jakość mleka1. Wstęp2. Materiały i metody3. Wyniki i ich omówienie

 3.1. Zapalenie wymienia a wydajność mleka i jego skladników

 3.2. Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość tłuszczu w mleku.

 3.3. Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość białka w mleku.

 3.4. Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość laktozy w mleku krów.

 3.5. Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość suchej masy w mleku.

 3.6. Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na jakość mleka.

 3.7. Straty spowodowane zapaleniem gruczołu mlekowego.4. Podsumowanie wyników i wnioski5. Piśmiennictwo6. Streszczenie

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.