www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » Streszczenie

Streszczenie

ZAPALENIE WYMIENIA A WYDAJNOŚĆ, SKŁAD I JAKOŚĆ MLEKA

The inflammation exchanges and the efficiency, composition and quality of milk

MAŁGORZATA ŻYŁUK

Słowa kluczowe: zapalenie wymienia, mleko, jakość higieniczna, skład chemiczny

W pracy oceniono, na podstawie zebranego piśmiennictwa, wpływ zapalenia gruczołu mlekowego na wydajność, skład chemiczny oraz jakość mleka. Uzyskane wiadomości pozwalają na sformułowanie następujących uogólnień: zapalenie gruczołu mlekowego stanowi bardzo ważny problem ekonomiczny i sanitarny. Zwierzęta chore charakteryzują się znacznie niższą wydajnością mleka i gorszą jego jakością.

Dane dotyczące zawartości tłuszczu, białka oraz suchej masy w mleku krów chorych nie są jednoznaczne, jedni twierdzą, że wartość ich wzrasta inni natomiast, że maleje. Zawartość laktozy w mleku wraz z pogarszaniem się zdrowotności wymienia maleje.

Wraz z nasileniem się schorzenia wzrasta liczba komórek somatycznych w mleku co wskazuje na pogarszanie się jego jakości higienicznej.

Mastitis pociąga za sobą ogromne straty gospodarcze na które składają się: spadek wydajności mleka, koszty diagnostyki oraz terapii, nieprzydatność rynkowa mleka, wzrost nakładów pracy, ograniczenie efektów programów genetycznych, spadek płodności czy też przedwczesne brakowanie krów.


komentarze

w pełniz zgadzam się okresleniem iż w miarę nasilania się zpalenia wymienia wzrasta poziom komórek somatycznyw w mleku takiej sztuki, jednak uważam również że nie jest to bezporednio skorelowane z jakocią higieny a przede wszystkim ze statusem zdrowotnym danej sztuki. Jaka może być etiologia mastitis - np nagromadzenie się związków histaminowych, obnizenie statusu immunologicznego danego organizmu. Podsumowując, zwiększenie liczby komórek somatycznych w organiźmie może wynikać i najczęciej wynika z obniżenia statusu immunologicznego, na co może wskazywać wzrost makrofagów, a jednoczenie jakoć higieny ma dużo mniejszy wpływ.

skomentowano: 2011-12-26 09:26:04 przez: kacper.uwm@wp.pl

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.