www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » Wyniki i ich omówienie

Wyniki i ich omówieniePodrozdzialy w tym rozdziale:


Zapalenie wymienia a wydajność mleka i jego skladników


Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość tłuszczu w mleku.


Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość białka w mleku.


Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość laktozy w mleku krów.


Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość suchej masy w mleku.


Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na jakość mleka.


Straty spowodowane zapaleniem gruczołu mlekowego.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.