www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » Wyniki i ich omówienie » Straty spowodowane zapaleniem gruczołu mlekowego.

Straty spowodowane zapaleniem gruczołu mlekowego.

Mastitis nadal stanowi ważne zagadnienie ekonomiczne i sanitarne (Dudko 2003). Zapalenie wymienia powoduje ogromne straty gospodarcze oraz stanowi poważne zagrożenie dla pogłowia krów (Gebler i in. 1997). W hodowli bydła mlecznego stany zapalne gruczołu mlekowego pozostają nadal ważnym problemem ekonomicznym. Zgodnie z tym co podaje Bogucki i Sawa (2004) oraz Malinowski (2002) kliniczna i podkliniczna postać mastitis powoduje straty, na które składają się między innymi: ograniczenie wydajności mleka, koszty diagnostyki oraz terapii, nieprzydatność rynkowa mleka, wzrost nakładów pracy, ograniczenie efektów programów genetycznych, spadek płodności czy też przedwczesne brakowanie krów. Samborski (1985) donosi, że oprócz zaniku lub obniżenia mleczności na straty związane z zapaleniem gruczołu mlekowego składają się następujące czynniki: przedwczesne brakowanie krów wskutek nieuleczalnych zmian patomorfologicznych w tkankach gruczołu, koszty rozpoznania i leczenia oraz padnięcia cieląt karmionych mlekiem pochodzącym z chorego wymienia.

Kiedy liczba komórek somatycznych przekracza 250 000 w 1 ml to może to być przyczyną straty 400 litrów mleka w ciągu laktacji wysokowydajnej krowy, do tego trzeba doliczyć straty związane z pogarszaniem jakości oraz przydatności przemysłowej mleka, jak również koszty rozpoznawania, leczenia i remontu stada (Malinowski 2001).

W Niemczech popularnym stwierdzeniem jest to, że rolnictwo traci miliony marek przez zapalenie gruczołu mlekowego. Na straty te składają się następujące elementy:

Straty związane z zapaleniem wymienia wiążą się także z: niepożądanymi zmianami w składzie chemicznym mleka, pogorszeniem jakości technologicznej mleka, gorszą jakością mikrobiologiczną mleka (w tym obecność drobnoustrojów patogennych dla zwierząt i ludzi), chorobami i upadkami cieląt karmionych mlekiem pochodzącym z chorego wymienia, koniecznością wstrzymania dostaw mleka pozyskiwanego od leczonych sztuk (okres karencji), ryzykiem trwałego uszkodzenia lub unieczynnienia części lub całości gruczołu mlekowego (Januś 2007, 2008). Brakowanie krów w młodym wieku wskutek schorzeń gruczołu mlekowego czyni hodowlę nieopłacalną, ponieważ gospodarstwo nie uzyskuje nawet pełnego zwrotu kosztów poniesionych na wychów jałówki (Samborski 1985).

Straty wynikłe z występowania zapalenia wymienia są potężne, głownie na ilość pozyskiwanego mleka od chorych krów. Według badań amerykańskich straty gospodarcze spowodowane przez mastitis są wynikiem strat związanych z: obniżeniem produkcji mleka (69,3%), nieprzydatnością mleka do konsumpcji i przerobu (11,0%), ograniczeniem możliwości odnowienia stanu pogłowia (8,0%), ze zmniejszeniem sprzedaży (4,9%) oraz kosztami lekarstw (3,2%) i terapii zwierząt (1,7%), a także wzrostem nakładu robocizny (1,9%) (Czaplicka 1999).komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.