www.eprace.edu.pl » zapalenie-wymienia » Wyniki i ich omówienie » Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość suchej masy w mleku.

Wpływ stanu zdrowotnego wymienia na zawartość suchej masy w mleku.

W mleku pochodzącym ze zdrowego wymienia zawartość suchej masy utrzymuję się na poziomie 12,3% - 12,5% Wraz z pogarszaniem się stanu zdrowotnego wymienia jej ilość w mleku systematycznie obniżała się. Przy subklinicznej formie zapalenia wymienia zawartość suchej masy zniża się do ok. 11%, a przy wystąpieniu ostrej formy mastitis zawartość jej spada niżej niż 9% (Januś 2007). Górska (2004) również zauważyła spadek suchej masy z 12,85% do 12,60%.

Kroll i in. (1996) zaobserwowali statystycznie istotne obniżenie o 1,3% zawartości suchej masy w miarę pogarszania się zmian wywołanych przez mastitis. Natomiast Gebler i in. (1997) i Groth i in. (1987) w swoich badaniach wykazali, że najwyższą zawartością suchej masy w mleku cechowały się krowy z najbardziej zaawansowanym mastitis. Odmienne wyniki uzyskali Kisza i Sajko (1987). Wyższą zawartość suchej masy stwierdzili oni w mleku zwierząt zdrowych a niższą u krów z mastitis. Pogłębiający się stan chorobowy gruczołu mlekowego wpływa na spadek poziomu suchej masy w mleku (Czaplicka 1999).

Dowiedziona w badaniach Puchajdy i in. (2000) minimalna tendencja przyrostu zawartości suchej masy w mleku od krów chorych mogła być następstwem nieznacznego wzrostu koncentracji tłuszczu i białka ogółem. W dostępnej literaturze można spotkać niejednoznaczne opinie na temat wpływu mastitis na procentową zawartość suchej masy w mleku. Czaplicka in. 1993, nie stwierdzili żadnego wpływu choroby wymienia na zawartość suchej masy. Istotne oddziaływanie na wzrost zawartości tego składnika stwierdzili Groth i in. (1987) a Górska (2004) jego spadek.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.